Vietinbank sẽ đứng ra thu các khoản thuế xuất nhập khẩu, phí và lệ phí... tại các quầy giao dịch theo ủy nhiệm chi của Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan.

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) sẽ đứng ra thu các khoản thuế xuất nhập khẩu, phí và lệ phí của các doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách thay cho Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan. Theo một thỏa thuận vừa được ký kết chiều ngày 27/7, tại Hà Nội, Vietinbank cũng sẽ tiến hành thu các khoản khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của Vietinbank theo phạm vi ủy nhiệm chi của Kho bạc Nhà nước. Với mạng lưới 150 chi nhánh, 800 phòng giao dịch trên 56 tỉnh và thành phố khắp cả nước, việc triển khai thu các khoản thuế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại Vietinbank sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông quan hàng hóa thuận lợi, nhanh chóng. Ngay sau lễ ký kết, Vietinbank sẽ triển khai thí điểm thu thuế xuất nhập khẩu tại Hải Phòng. Từ nay đến cuối năm, ngân hàng sẽ thực hiện tiếp tại Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng trên toàn quốc vào năm 2010./. Khánh Chi (Vietnam+)