QĐND - Với dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn (NNNT) hơn 72.000 tỷ đồng, VietinBank đã và đang thực hiện tốt vai trò là “bà đỡ” cho tín dụng khu vực rộng lớn này.

Thời gian qua, mặc dù đã có sự di chuyển mạnh mẽ về dân cư và lao động từ nông thôn ra thành thị, từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp, song trong tổng số 51,7 triệu lao động (năm 2013) vẫn còn tới gần 50% lao động làm việc trong khu vực nông-lâm-thủy sản. NNNT tiếp tục là lĩnh vực quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển. Trong đó, tín dụng ngân hàng được coi là công cụ hỗ trợ đặc biệt quan trọng.

Những quyết định về chính sách tín dụng ngân hàng của Chính phủ trong thời gian qua như: Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999, Nghị định số 41/2010/NĐ-CP thay thế Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg… đã khơi thông dòng vốn tín dụng ngân hàng chảy vào khu vực NNNT; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên diện rộng và khẳng định lợi thế của Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng khẳng định, năm 2014, NNNT vẫn là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên và tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay; cơ chế lãi suất cho vay đối với lĩnh vực NNNT tiếp tục được điều chỉnh giảm và thấp hơn các lĩnh vực khác.

Được sự chỉ đạo và hỗ trợ từ phía các cơ quan Nhà nước, Chính phủ và NHNN, VietinBank tiếp tục triển khai Chương trình cho vay NNNT, dành hàng chục nghìn tỷ đồng với mức lãi suất cạnh tranh.

Tính đến hết tháng 3-2014, dư nợ của chương trình cho vay NNNT là 72.615 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ ngắn hạn, chiếm tỷ trọng khoảng 20% so với dư nợ toàn hàng của VietinBank. Điều này cho thấy nỗ lực của VietinBank trong việc đẩy mạnh cho vay khu vực NNNT, trong đó chủ yếu tập trung cho vay thu mua các sản phẩm NNNT, phục vụ SXKD chế biến hàng xuất khẩu. Đặc biệt, chất lượng cho vay được đảm bảo, nợ xấu chỉ chiếm 1,6% tổng dư nợ toàn chương trình.

Hiện VietinBank đang tích cực hỗ trợ các thương nhân triển khai Chương trình thu mua tạm trữ theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Năm 2013, doanh số giải ngân đối với các chương trình này là hơn 2.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VietinBank còn chú trọng phát triển các vùng vựa lúa, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất của cả nước; góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Năm 2013, VietinBank chính thức trở thành Hội viên liên kết của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng tạo sự gắn kết của VietinBank với các thành viên, góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trong lĩnh vực NNNT tại khu vực này.

Không dừng lại ở các chương trình kể trên, Vietinbank đã triển khai sản phẩm “Cho vay phát triển NNNT” với nhiều ưu đãi như: Hạn mức cho vay tới 80% nhu cầu vốn; thời gian, thủ tục đơn giản hóa; bà con nông dân được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ nhiệt tình và chuyên nghiệp… Sản phẩm này đã hỗ trợ được nhiều nông dân, hộ gia đình phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Vietinbank cam kết tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và tiếp tục hiện thực hóa tiêu chí “Luôn đồng hành cùng người nông dân”.

H OÀNG HÀ