Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank tính đến hết quý 3/2016 đạt 6.485 tỷ đồng, tăng hơn 13%, tương đương 82% kế hoạch đề ra...

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

Theo đó, trong quý 3/2016, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 19,25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 20.200 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 17.200 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 12,75% so với cùng kỳ năm trước.

Vietinbank lai gan 6.500 ty, no co kha nang mat von tang cao - Anh 1

Ảnh minh họa.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank tính đến hết quý 3/2016 đạt 6.485 tỷ đồng, tăng 13,27% so với cùng kỳ năm trước, đạt 82,1% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.194 tỷ đồng, tăng 16,41% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động huy động vốn của VietinBank trong 9 tháng qua cũng có mức tăng trưởng tốt. Tính đến 30/9, tiền gửi của khách hàng đạt 625.000 tỷ đồng, tăng 26,88% so với cuối năm 2015.

Tính đến 30/9.2016, tỷ lệ nợ xấu tại VietinBank chiếm 0,86% dư nợ cho vay khách hàng, ở mức thấp nhất toàn ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) lại tăng khá cao, tăng 30% so với đầu năm lên mức 3.576 tỷ đồng, chiếm 66% tổng nợ xấu.

Hòa Lộc