VietinBank vừa công bố lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm nay là 5.480 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch 2014.

Trong điều kiện nền kinh tế trong nước có những bước khởi sắc, 9 tháng năm 2014, VietinBank tiếp tục thể hiện vai trò của một ngân hàng thương mại lớn trụ cột của nền kinh tế. Hết quý III-2014, nguồn vốn huy động tại VietinBank đạt 555 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so đầu năm đạt 97% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ) năm 2014. Dư nợ tín dụng tăng trưởng gần 7% so với đầu năm, đạt 95% kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2014. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 5.480 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch 2014, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Trong quý III/2014, VietinBank đã nâng cao quản trị, điều hành vốn kinh doanh, tiết giảm chi phí để liên tục hạ lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất thị trường, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục và phát triển SXKD, đáp ứng và thu xếp kịp thời vốn phục vụ cho vay giải ngân các dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành kinh tế mũi nhọn như điện, dầu khí, than…

Ngoài ra, VietinBank còn tiếp tục triển khai một loạt các chương trình, gói tín dụng mục tiêu đối với các lĩnh vực Chính phủ khuyến khích như xuất khẩu, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo, cho vay nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay phát triển Công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao… Các chương trình tín dụng của VietinBank đã nhận được ý kiến phản hồi tích cực, được đánh giá cao về kết quả triển khai từ phía cộng đồng các doanh nghiệp trong thời gian qua