(NDHMoney)Ngày 1/10/2010, VietinBank - Chi nhánh Bình Xuyên khai phòng giao dịch Vĩnh Lạc tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ảnh: Dương Thị Dung - VietinBank Đây là phòng giao dịch thứ 4 của chi nhánh Bình Xuyên. Phòng giao dịch Vĩnh Lạc hoạt động theo mô hình ngân hàng bán lẻ, có tất cả các sản phẩm dịch vụ của VietinBank như: cho vay, bảo lãnh, L/C, thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước, dịch vụ kiều hối, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ ATM, thẻ tín dụng quốc tế, trả lương qua ATM,...