Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay dự thảo tiêu chuẩn VietGap (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) trong nuôi cá tra đang trong giai đoạn lấy ý kiến hoàn chỉnh và sẽ bắt buộc áp dụng sau khi ban hành.

Điểm đáng lưu ý của tiêu chuẩn này là vẫn đáp ứng yêu cầu của tất cả các tiêu chuẩn nuôi thủy sản quốc tế như GlobalGap, BRC (tiêu chuẩn của Hiệp hội nhà bán lẻ Anh), … và được cơ quan chức năng chứng nhận miễn phí khi hộ nuôi cá tra đáp ứng đủ điều kiện. Theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, khi các cơ sở/vùng nuôi cá tra áp dụng tiêu chuẩn VietGap thì nghề nuôi cá tra Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo chống dịch bệnh, an toàn môi trường, an sinh xã hội và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm; từng bước thay thế cho việc áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế đang áp dụng hiện nay như GlobalGap, SQF hay ASC... mà chúng ta phải tốn rất nhiều chi phí để có được những chứng nhận này. Thành Công