Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa có thông báo về việc chào bán 20 triệu trái phiếu ra công chúng. Dự kiến, số tiền thu về từ đợt chào bán là 2.000 tỷ đồng.

Vietcombank phat hanh 2.000 ty dong trai phieu ra cong chung - Anh 1

Vietcombank sẽ bán 20 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị thu về là 2.000 tỷ đồng

Theo đó, loại chứng khoán chào bán là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản với mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu.

Tổng số trái phiếu đăng ký chào bán ra công chúng là 20 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị thu về là 2.000 tỷ đồng.

Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực (24/10). Thời hạn trái phiếu là 10 năm.

Theo Vietcombank, số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay bằng tiền đồng. Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của NHNN.

Trước đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, NHNN cũng đã đồng ý cho Vietcombank được phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2016.

Theo đó, đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

NHNN cũng yêu cầu Vietcombank có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2016 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh. Việc sử dụng vốn từ nguồn phát hành trái phiếu cần tập trung vào lĩnh vực được ưu tiên, khuyến khích. Hạn chế rủi ro tập trung tín dụng đối với các khách hàng lớn, hạn chế cho vay đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động động sản, BOT, BT,…

Thịnh Châu