(CafeF) - Tổng hạn mức tín dụng của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa khoảng 1.699 tỷ VND