Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn vừa ký Công văn số 3579/BHXH-TT gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015 - 2016.

Theo đó, tác phẩm tham dự giải tập trung phản ánh thực trạng, phân tích nguyên nhân, hiệu quả và các phải pháp hữu hiệu với các nội dung sau:

Viet ve bao hiem xa hoi va bao hiem y te - Anh 1

Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT nhất là về nội dung Luật BHXH (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; nêu bật vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và tập thể sử dụng lao động… trong công tác tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Đề án của Chính phủ về thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; ca ngợi, nêu những gương điển hình của đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt Luật BHXH, Luật BHYT; Phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị nhất là các hành vi trây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; phản ánh những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, nhất là những tấm gương tiêu biểu, những tập thể điển hình, những kinh nghiệm tốt, những sáng kiến hay trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại mỗi địa phương, đơn vị.

Về điều kiện dự giải: Tác phẩm dự giải phải được các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng tải, phát sóng kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 31.10.2016. Tác phẩm phải là sáng tạo lần đầu của chính tác giả, là bản gốc.

Nếu sao chép, vi phạm quyền tác giả thì tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào. Mỗi bài viết không quá 2.500 từ, cỡ chữ 14 - Times New Roman trên khổ A4 (một tác phẩm không quá 5 kỳ; mỗi kỳ không quá 2.500 từ đối với báo in và báo điện tử; không quá 60 phút/kỳ đối với báo nói và báo hình).

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt trị giá 25 triệu đồng; 11 giải A,B,C và khuyến khích cho loại hình truyền hình với trị giá giải thưởng lần lượt từ 20-5 triệu đồng; 33 giải A,B,C và khuyến khích cho các loại hình còn lại với trị giá giải thưởng lần lượt từ 15-3 triệu đồng và 4 giải tập thể, trị giá 10 triệu đồng/đơn vị. Tổng giá trị các giải thưởng là 365 triệu đồng.

Thời hạn nhận tác phẩm chậm nhất hết ngày 31.10. 2016. BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm giải đáp những thắc mắc của các đối tượng tham dự giải báo chí. Hướng dẫn người tham dự giải báo chí gửi tác phẩm về địa chỉ: Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam - 59 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 04.38246530/04.39351071/0972.628386; Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự "Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016".

L.N