- Từ thông tin ông Trần Văn Khanh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bình Dương ngang nhiên triệt hạ hàng nghìn ha rừng tại các xã Ia Puch, Ia Me... huyện Chư Prông chỉ trong 2 năm 2010, 2011 mà báo chí đăng tải, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chuyển rừng nghèo sang trồng cao su của tất cả các doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty 15 (Binh đoàn 15) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 1184/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Không riêng gì doanh nghiệp Bình Dương

UBND tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định số 1184/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cùng phối hợp với UBND huyện Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai… tiến hành kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng tại các địa phương, kiểm tra việc thực hiện chuyển rừng nghèo sang trồng cao su của tất cả các doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty 15 (Bình đoàn 15) như: Công ty TNHH một thành viên Bình Dương, Công ty 715, 710…

Trước tình trạng lợi dụng chủ trương của Chính phủ cho phép chuyển đổi 100.000ha rừng nghèo tại khu vực Tây Nguyên sang trồng cao su phục vụ an sinh xã hội nhưng chỉ trong thời gian 2 năm 2010, 2011, trên cương vị Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Bình Dương ngang nhiên triệt hạ hàng nghìn ha rừng ngoài vùng dự án để trồng cao su, Quyết định số 1184/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo kịp thời, yêu cầu các cơ quan ban ngành xác định rõ mức độ thiệt hại không chỉ hàng nghìn ha rừng – nguồn tài nguyên quốc gia đang bị xâm phạm mà còn làm rõ những hành vi vi phạm Luật đất đai, hiệu quả sử dụng diện tích đất được giao; hàng trăm nghìn m3 gỗ bị thất thoát…

Để thực hiện được chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm bà Lý Kim Thoa, Chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn; ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở TN&MT cùng làm phó đoàn cùng thành viên là cán bộ chuyên trách từ các Sở Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Dân tộc, Cục thuế và UBND các huyện triển khai dự án trồng cao su của Binh đoàn 15.

Kết quả kiểm tra sẽ chứng minh năng lực, trách nhiệm của đoàn liên ngành

Có thể nói, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai rất kịp thời trong việc quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, Quyết định 1184/QĐ-UBND yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra trong đó tập trung vào những nội dung xung quanh công tác quy hoạch, khảo sát, lập dự án; hiệu quả sử dụng đất chuyển đổi để trồng cao su (gồm đất sử dụng, đất sử dụng kém hiệu quả như: bị chết; ngập nước… và đất không sử dụng); thực hiện trồng cao su theo quy định về ranh giới (cách đường giao thông, sông, suối…); về khu vực quy hoạch (trong và ngoài quy hoạch); thực hiện nghĩa vụ tài chính; sử dụng lao động tại chỗ và đặc việt là việc khai thác, tận thu gỗ ngay cả trên diện tích trong và ngoài vùng quy hoạch.

Theo điều tra của nhóm PV, ngoài Công ty TNHH một thành viên Bình Dương xâm hại hàng nghìn ha rừng mà chúng tôi đề cập trong loạt bài trước, Công ty 710 (Trung đoàn 710) - doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty 15, cũng có dấu hiệu… “chung tay” phá nhiều ha rừng ngoài diện tích UBND tỉnh giao tại các tiểu khu 976, 1002, 1007… xã Ia Mơr, huyện Chư Prông!?

Không thể nắm bắt sự việc hời hợt, thiếu trách nhiệm như báo cáo 90/BC-STNMT của ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi trường, báo cáo 987/SNN-LN của ông Kpar Thuyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cũng như việc dấu nhẹm không báo cáo tỉnh của lãnh đạo UBND huyện Chư Prông, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện trồng cao su theo quy định về ranh giới, khu vực quy hoạch… của tất cả doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty 15 (Binh đoàn 15) được xem là cơ hội để các cơ quan chức năng chứng minh tinh thần trách nhiệm, năng lực của họ trong công tác chuyên môn.

Thiết nghĩ, đối với việc khai thác, tận thu gỗ của các doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty 15, trước mắt Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai phải có trách nhiệm kiểm tra cụ thể hàng nghìn ha rừng mà Công ty TNHH một thành viên Bình Dương xâm lấn tại huyện Chư Prông có phải là rừng nghèo hay không? Theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT: Rừng gỗ lá rộng thường xanh và nửa rụng lá có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 110m3/ha; Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 65m3/ha; Rừng khộp (rừng rụng lá) có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 50m3/ha. Vậy, nếu diện tích rừng này là rừng nghèo thuộc loại nào theo Thông tư 127 và Thông tư 10 của Bộ NN&PTNT về việc định lại các tiêu chí định tính, định lượng, xác định lại diện tích rừng nghèo để chuyển sang trồng cao su?

Thử đặt giả thiết, nếu hơn 1 nghìn ha rừng do Công ty TNHH một thành viên Bình Dương phá tại huyện Chư Prông là rừng nghèo thì lượng gỗ thất thoát lên đến hàng trăm nghìn m3! Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Tổng Công ty 15 không thể phủ nhận trách nhiệm

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khi kết thúc thời gian kiểm tra trong 45 ngày, đoàn kiểm tra liên ngành phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) đồng thời đề xuất UBND tỉnh Gia Lai hướng xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước những sai phạm kéo dài của Công ty TNHH một thành viên Bình Dương, Công ty 710… cho đến hiện nay chỉ là phát hiện ban đầu của báo chí trong quá trình điều tra nên sau khi có kết quả kiểm tra đảm bảo tính minh bạch, khách quan của đoàn liên ngành thì có thể khẳng định Tổng Công ty 15 không thể phủ nhận trách nhiệm của mình trong việc xâm phạm tài nguyên rừng của doanh nghiệp nghiệp trực thuộc.

Bên cạnh đó, báo cáo số 517/BC-KH của phòng Kinh tế - Kế hoạch, Binh đoàn 15 thể hiện sự việc đã kéo dài gần 3 năm qua nhưng Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 vẫn chưa thống nhất số liệu với chính quyền địa phương là UBND huyện Chư Prông. Đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến lãnh đạo các Sở NN&PTNT, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai nắm bắt mức độ thiệt hại hời hợt, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia trên địa bàn.

Nhóm PV Tầm Nhìn sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và thông tin đến bạn đọc.

Thanh Luận – Hải Dương