“Ai đã chăm sóc cho anh kể từ ngày cô em gái trở về quê?”, những thắc mắc mà chúng tôi cố gắng hỏi anh Thanh đã có lời giải khi nhân vật "bí ẩn" xuất hiện. (đọc thêm)