Hiệp định “Hợp tác kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và tiền chất” giữa Chính phủ VN – Thái Lan đã góp phần làm giảm tội phạm ma túy. Đó là nhận định tại Hội nghị song phương PCMT giữa 2 nước.