Ngày 28/5, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng CNTT và Truyền thông Thái Lan Mun Patanotai tại Hà Nội.