Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC) vừa công bố báo cáo khảo sát về "điểm hấp dẫn" đầu tư trong khu vực ASEAN.

Theo bản báo cáo này, giới doanh nhân đầu tư ở Đông Nam Á xếp Việt Nam đứng thứ hai về độ hấp dẫn.

Cuộc khảo sát của ABAC đã tiến hành thăm dò 405 doanh nhân trong khu vực, 50% số người được hỏi chọn Indonesia là địa điểm số một, tiếp theo là Việt Nam (46%). Các nước Singapore, Thái Lan và Malaysia lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo, trong khi nhóm đứng cuối cùng là các nước Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar và Brunei.

Đa số những người tham gia khảo sát đều cho rằng, ASEAN nói chung hấp dẫn hơn Trung Quốc về thị trường hàng hóa và địa điểm sản xuất...

(KD)