Ngày 18/4/2008 tại Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man. Ông Vũ Văn Ninh Bộ trưởng Bộ Tài chính  đại diện phía Việt Nam và ông Ahmed Macki Bộ trưởng Kinh tế quốc gia kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng tài chính, năng lượng  đại diện phía Ô-man đã chính thức ký kết các văn bản của Hiệp định. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam và một số quan chức Bộ Tài chính.