Tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ diễn ra hôm nay (6/12) tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn, ngoài ODA thông thường sẽ được tăng thêm, các nhà tài trợ sẽ mở ra các kênh ODA mới, với quy mô lớn cho Việt Nam.