Cán cân thương mại hàng hóa cả nước 7 tháng đầu năm 2017 thâm hụt gần 2,53 tỷ USD, bằng 2,2% kim ngạch xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2017 (từ 16/7/2017 đến 31/7/2017) đạt gần 18,40 tỷ USD, tăng 10,3% tương ứng tăng hơn 1,71 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2017.

Viet Nam tham hut thuong mai 2,53 ty USD sau 7 thang - Anh 1

Ảnh minh họa.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt kim ngạch hơn 11,75 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng 1,07 tỷ USD so với nửa đầu tháng 7/2017.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng/2017 đạt hơn 233,13 tỷ USD, tăng 21,1% tương ứng tăng hơn 40,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 151,98 tỷ USD, tăng 23,1% tương ứng tăng 28,55 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trong kỳ 2 tháng 7/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 429 triệu USD, nên cán cân thương mại hàng hóa cả nước 7 tháng/2017 thâm hụt gần 2,53 tỷ USD, bằng 2,2% kim ngạch xuất khẩu.