Đài NHK cho rằng Nhà máy lọc dầu Dung Quất là nhà máy hiện đại trong khu vực châu Á với tổng số tiền đầu tư lên tới 2,7 tỷ USD