(Vitinfo) Ngày 04/12 vừa qua, trong chuyến thăm ba ngày tới Minks, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tuyên bố, Belarus và Việt Nam dự định mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và quốc phòng.