Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Viet Nam phe duyet Thoa thuan Paris ve bien doi khi hau - Anh 1

Với việc phê duyệt thỏa thuận này, Việt Nam thể hiện nỗ lực và trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu – thách thức nghiêm trọng đối với hành tinh của chúng ta hiện nay. Là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang chủ động, tích cực tìm kiếm các giải pháp để ứng phó.

Để triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã xây dựng Kế hoạch phát triển đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam sẽ cắt giảm 8% khí thải nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường. Để thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam cần khoảng 30 tỉ USD từ nguồn lực nhà nước, hỗ trợ quốc tế và nguồn lực xã hội hóa.

Thỏa thuận Paris được thông qua tại Hội nghị các bên lần thứ 21 của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) vào tháng 12-2015. Hiện Thỏa thuận này đã được 95 quốc gia (bao gồm Việt Nam) phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ ngày 4-11-2016.

K. Vy