(VOV) - Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là phấn đấu đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền con người cho mọi người dân.

Sáng 16/4, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thực thi các công ước quốc tế về nhân quyền” giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Hội thảo “Cơ chế nhân quyền quốc gia và khu vực, kết nối các cơ quan làm việc và nghiên cứu về quyền con người” đã khai mạc tại Đà Nẵng.

Tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin Truyền thông, Ủy ban Dân tộc…, đại diện UNDP, và một số chuyên gia từ các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực quyền con người trong nước và quốc tế.

Tới dự và phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Hà Kim Ngọc, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định nhân quyền là khát vọng chung và thành quả đấu tranh của nhân loại qua các giai đoạn phát triển; chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là phấn đấu đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền con người cho mọi người dân.

Đánh giá hội thảo này là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Dự án, ông Hà Kim Ngọc cho rằng đây là dịp để các đại biểu chia sẻ thông tin, đúc kết những kinh nghiệm quý báu, đồng thời đưa ra những khuyến nghị thiết thực cho công tác đảm bảo và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam và cũng như tiến trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân quyền tại khu vực.

Trong hai ngày 16-17/4/2012, Hội thảo sẽ trao đổi về các cơ chế nhân quyền quốc gia và khu vực trên thế giới, bao gồm cơ chế nhân quyền ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR), chia sẻ nghiên cứu về cơ quan nhân quyền quốc gia, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan làm việc và nghiên cứu về quyền con người./.