TTO - Hôm nay, các nước và tổ chức quốc tế cho Việt Nam vay tiền sẽ đối thoại với chính phủ trong cuộc gặp lớn nhất hàng năm - Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ. Tuổi Trẻ phỏng vấn ông Ajay Chhibber, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.