(CafeF) - Cách đây 3 năm, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra cảnh báo: VN đang trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền.