Theo số liệu thống kê sơ bộ phổ biến ngày 14/11 của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10/2016 của cả nước đạt gần 31,25 tỷ USD, tăng 4,3% tương ứng tăng hơn 1,27 tỷ USD so với tháng trước.

Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2016 đạt hơn 15,4 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1%, tương ứng giảm 18 triệu USD so với tháng trước; nhập khẩu đạt gần 15,85 tỷ USD, tăng 8,9% tương ứng tăng hơn 1,29 tỷ USD so với tháng trước.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 10 tháng/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 284,56 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 143,9 tỷ USD, tăng 7%, tương ứng tăng hơn 9,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu đạt gần 140,66 tỷ USD, tăng 2,2%, tương ứng tăng gần 3,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Viet Nam nhap sieu 445 trieu USD trong thang 10 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước tháng 10/2016 thâm hụt 445 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại 10 tháng/2016 lên về gần 3,25 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong tháng10/2016 đạt kim ngạch gần 20,51 tỷ USD, tăng 3,6%, tương ứng tăng 718 triệu USD so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10,99 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước, tương ứng tăng 38 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 9,52 tỷ USD, tăng 7,7%, tương ứng tăng 681 triệu USD so với tháng trước.

Tính đến hết 10 tháng/2016 xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt gần 184,16 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 10,78 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là gần 100,88 tỷ USD, tăng 10% và kim ngạch nhập khẩu là hơn 83,28 tỷ USD, tăng 2%.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2016 thặng dư gần 1,48 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này trong 10 tháng/2016 lên gần 17,6 tỷ USD.

Hòa Lộc