Phê chuẩn công ước La Hay là khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em

(ĐSCT) Tiếp theo việc Việt Nam ký Công ước La Hay về Bảo vệ trẻ em và hợp tác về các vấn đề con nuôi liên quốc gia (tháng 12-2010) và Chủ tịch nước phê chuẩn công ước (tháng 7-2011), đến tháng 2-2012 tới đây, Việt Nam sẽ là thành viên đầy đủ của công ước. Nói về điều này, bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết, UNICEF chúc mừng Chính phủ Việt Nam tiếp tục đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc cải tiến hệ thống cho và nhận con nuôi. Việc phê chuẩn công ước La Hay là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các nguyên tắc liên quan đến việc cho và nhận con nuôi giữa các quốc gia như đã được nêu ra trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em”. Cũng theo bà Lotta Sylwander, đây là một bước tiến vượt bậc nhằm đảm bảo việc cho và nhận con nuôi là một biện pháp bảo vệ trẻ em và chỉ được sử dụng khi không còn cách nào khác tốt hơn và vì lợi ích tốt nhất của những trẻ không được bố mẹ đẻ chăm sóc.

Việt Nam hiện có khoảng 2,1 triệu trẻ em sống trong hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 176.000 trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi. Cho và nhận con nuôi là một trong những hình thức chính trong chăm sóc thay thế cho các trẻ em này. Đến cuối những năm 1990, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu trong việc cho con nuôi với ít nhất 10.000 trẻ được nhận nuôi trên toàn thế giới trong thập kỷ qua. UNICEF cũng đang hỗ trợ Bộ Tư pháp phát triển Dự án Quốc gia nhằm hỗ trợ việc thực hiện Công ước La Hay nhằm đảm bảo tính thống nhất. Dự kiến, dự án này sẽ được trình Thủ tướng vào năm sau.