Công ty Cổ phần cho thuê tàu bay Việt Nam (VALC) cũng tiến hành ký hợp đồng mua 08 chiếc tàu bay Boeing cùng loại trị giá 1,42 tỉ USD với đại diện Boeing...Chi tiết...