Ngày 17/10/2016, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đã ký Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (Hiệp định AFoCO).

Viet Nam ky Hiep dinh To chuc Hop tac rung Chau A - Anh 1

Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (Tên tiếng Anh là Asian Forest Cooperation Organization- AFoCO), tiền thân là Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc (Hiệp định AFoCo), là một tổ chức hợp tác đa phương trong khu vực do Hàn Quốc khởi xướng và dẫn đầu với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN, Hàn Quốc và các nước châu Á khác.

Hiệp định AFoCo được coi là giai đoạn khởi xướng và cung cấp nền tảng cho việc thành lập Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO), nhằm mở rộng phạm vi hợp tác giữa Hàn Quốc với các nước châu Á khác ngoài ASEAN. AFoCO được thành lập nhằm tăng cường hợp tác lâm nghiệp trong khu vực thông qua việc biến công nghệ và các chính sách lâm nghiệp thành hành động cụ thể trong bối cảnh quản lý rừng bền vững nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Vào tháng 9/2015, Hiệp định về việc thành lập Tổ chức hợp tác rừng Châu Á được thông qua và cho đến nay các nước ký Hiệp định bao gồm Hàn Quốc (ngày 10/12/2015), Đông Timor (ngày 20/6/2016), Indonesia (ngày 2/8/2016) và Bhutan (ngày 13/9/2016).

Với việc ký Hiệp định này, Việt Nam sẽ được hưởng những quyền lợi như nhận các dự án hỗ trợ, tham gia các khóa tập huấn và hội thảo chuyên ngành, tham gia các chương trình học bổng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải thực hiện nghĩa vụ thành viên như đăng cai tổ chức các sự kiện của AFoCO, tham dự các cuộc họp của Hội đồng hoặc các sự kiện của AFoCO.