Ngày 24/3, Bộ Y tế đã tổ chức Cuộc họp nhóm đối tác y tế (HPG) với sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế trong và ngoài nước, thảo luận về các nội dung ưu tiên của ngành y tế, nhằm tăng cường hiệu quả viện trợ cho lĩnh vực này.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, khẳng định trong năm năm qua (2006-2010), với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng với các chỉ số sức khỏe và chỉ tiêu y tế cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, mang lại tác động tích cực về xã hội. Tuy nhiên, ngành y tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, như sự chênh lệch khá lớn về tình trạng sức khỏe giữa các vùng, miền, giữa các nhóm thu nhập; mạng lưới y tế dự phòng còn nhiều bất cập; nguồn nhân lực y tế còn thiếu và mất cân đối; giá thuốc cao. Vì vậy, cuộc họp nhóm đối tác y tế đầu tiên của năm 2011 tập trung thảo luận các vấn đề như Kế hoạch phát triển ngành y tế 5 năm (2011-2015), việc triển khai các hoạt động chung, thành lập các Nhóm kỹ thuật của HPG, tăng cường hiệu quả điều phối viện trợ tại địa phương... Bộ trưởng mong rằng, trong thời gian tới các đối tác phát triển sẽ tăng cường đầu tư, viện trợ giúp ngành y tế đạt được nhiều thành công mới trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam. Kế hoạch năm năm (2011-2015) của ngành y tế Việt Nam tập trung vào một số ưu tiên chính là củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới ngành y tế các tuyến, đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở; tập trung tăng cường y tế dự phòng; phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, điều chỉnh phân tuyến kỹ thuật theo hướng mở rộng dịch vụ; duy trì mức sinh thấp hợp lý... Tại cuộc họp, ông Eamonn Murphy, Giám đốc quốc gia Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS Việt Nam), khẳng định kế hoạch y tế năm năm của Việt Nam thể hiện nỗ lực và cam kết tăng cường hợp tác lập kế hoạch và điều phối các lĩnh vực khác trong ngành. Các đối tác phát triển sẽ đóng góp vào kế hoạch này thông qua các hoạt động như đánh giá y tế thường niên; hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp của các đối tác như EU; đánh giá chung về công cụ chiến lược quốc gia. Ông Murphy mong thời gian tới sẽ tiếp tục được hợp tác với Bộ Y tế thông qua nhóm đối tác để cải thiện công tác điều phối, xây dựng chính sách, lập kế hoạch và tăng cường hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực y tế. Nhóm đối tác y tế tại Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004 với mục tiêu đánh giá tổng thể hiệu quả hỗ trợ của các đối tác phát triển cho lĩnh vực y tế, quá trình điều phối viện trợ, tính minh bạch; đồng thời giảm thiểu sự trùng lặp, tăng cường việc tiếp cận đa ngành, cũng như thu hút sự tham gia của các cơ quan Chính phủ có liên quan và các đối tác phát triển để đạt được các mục tiêu của ngành y tế./. Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)