ND- Đội tuyển billiards snooker quốc gia gồm 30 tay cơ đã tập trung từ ngày 1-1 để chuẩn bị dự Giải đồng đội vô địch thế giới carom ba băng diễn ra tại Đức từ ngày 14 đến 17-2.