Tính tới hết tháng 9/2016, trong khi nhập khẩu đạt hơn 124 tỷ USD thì xuất khẩu đã vươn lên tới hơn 128 tỷ USD.rn

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm tới hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 253 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 128 tỷ USD, tăng 7% và nhập khẩu đạt hơn 124 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, tính từ đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu lên gần 3,72 tỷ USD.

Tính riêng trong tháng 9/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI đạt gần 19,79 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 10,95 tỷ USD, giảm 2,5% và nhập khẩu đạt gần 8,84 tỷ USD, giảm 5,3% so với tháng trước.

Viet Nam da xuat sieu gan 4 ty USD - Anh 1

Tổng từ đầu năm tới hết tháng 9/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu của DN FDI vẫn chiếm vai trò quan trọng khi đạt gần 163,75 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu của khối này đạt gần 89,93 tỷ USD, tăng 9,8% và nhập khẩu là gần 73,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6%. Cán cân thương mại của của các DN FDI trong 9 tháng đầu năm 2016 đã thặng dư gần 2,12 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái và đạt tới 16,11 tỷ USD.

Điện thoại các loại và linh kiện vẫn là mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu của Việt Nam. Trong tháng 9/2016 đạt kim ngạch hơn 2,91 tỷ USD, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước và tính từ đầu năm đạt gần 25,5 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thị trường chính của mặt hàng này là các quốc gia thuộc EU với kim ngạch hơn 8,01 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều nhập khẩu, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng là mặt hàng có giá trị lớn nhất tính tới hết tháng 9/2016 khi đạt trị giá hơn 20,14 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Còn riêng trong tháng 9/2016, mặt hàng này đạt giá trị gần 2,3 tỷ USD, xếp thứ 2 sau mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù Việt Nam đạt con số xuất siêu gần 4 tỷ USD tính từ đầu năm nhưng đây không phải là sự kiện đáng mừng. Giá trị này phần lớn đến từ khối FDI, vào khoảng 70%, nhưng đóng góp vào GDP chỉ chưa đầy 20%. Có thể thấy rõ nhất qua mặt hàng điện thoại, trong đó Việt Nam chỉ đóng góp vai trò đi làm thuê là chính.