Việt Nam đang là một điểm đến ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế. Tuy vậy, có rất nhiều công trình vui chơi giải trí ở Việt Nam triển khai nhưng đã không tiến hành nghiên cứu đầy đủ.