Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định quan điểm của Việt Nam, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

Vì vậy, Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào việc thảo luận khái niệm về an ninh con người tại Liên hợp quốc cũng như các diễn đàn khu vực và quốc tế, và quan trọng hơn, luôn nỗ lực hết sức nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách, chiến lược lấy con người làm trung tâm. Những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ bước đầu của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân chính là việc áp dụng một cách thực tế khái niệm an ninh con người vào hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam. Phát biểu tại phiên toàn thể của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, tổ chức trong hai ngày 20 và 21/5, nhằm thảo luận về báo cáo đầu tiên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề an ninh con người cũng như thảo luận bàn tròn về vấn đề này, Đại sứ Bùi Thế Giang khẳng định, việc thảo luận vấn đề an ninh con người là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày một gia tăng. Theo Đại sứ, việc thảo luận này sẽ giúp cộng đồng quốc tế nâng cao hiểu biết về khái niệm an ninh con người, khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và việc áp dụng khái niệm an ninh con người trong ngoại giao đa phương, nhất là trong các hoạt động của Liên hợp quốc. Đại sứ nhấn mạnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng đa chiều, phức tạp và đan xen lẫn nhau hiện đang đòi hỏi phải có biện pháp xử lý, lấy con người làm trung tâm, có tính chất phòng ngừa và xuất phát từ bối cảnh cụ thể. Khẳng định trách nhiệm hàng đầu của nhà nước trong việc bảo đảṃ an ninh con người, Đại sứ Bùi Thế Giang lưu ý khái niệm này không bao hàm việc sử dụng vũ lực chống lại chủ quyền của các quốc gia, mà hướng vào việc tăng cường năng lực của chính phủ và chính quyền địa phương nhằm ứng phó với những thách thức đang nổi lên. Đại sứ cho biết việc hợp tác và hỗ trợ quốc tế là không thể thiếu, song nó chỉ có thể đạt hiệu quả cao nhất nếu tính tới các điều kiện xã hội, kinh tế, chính trị, lịch sử và văn hóa đặc thù, tôn trọng quyền làm chủ của các nước sở tại, tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Về việc áp dụng khái niệm an ninh con người trong các hoạt động của Liên hợp quốc, Đại sứ Bùi Thế Giang cho rằng Liên hợp quốc nên tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, do nghèo đói và chậm phát triển là nguyên nhân gốc rễ của nhiều mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời cũng là những lĩnh vực mà Liên hợp quốc có nhiều kiến thức và kinh nghiệm đóng góp tốt nhất. Ngoài ra, Đại sứ Bùi Thế Giang còn bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam xử lý những thách thức mà Việt Nam đang phải đối phó, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, HIV/AIDS và buôn bán người, đồng thời cam kết Việt Nam sẵn sàng tham gia các sáng kiến và đóng góp vào những nỗ lực hướng tới mục tiêu này./. (TTXVN/Vietnam+)