Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên hợp Quốc Hoàng Chí Trung khẳng định Việt Nam ủng hộ mục tiêu cải tổ Hội đồng Bảo an và coi đây là vấn đề thiết yếu đối với tiến trình cải tổ Liên hợp quốc.