(VOV) -Xuất khẩu của Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mức tăng đều đặn nhất trong số 10 nước Đông Nam Á

Theo Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á, chỉ tính trong vòng 4 năm trở lại đây, từ năm 2009 đến năm 2012, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất và đều đặn nhất trong khối các nước Đông Nam Á vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Số liệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra rằng, trong số 10 nước Đông Nam Á xuất khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam đứng thứ 4 và đứng thứ 41 các nước trên thế giới xuất khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Xuất khẩu của Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mức tăng đều đặn nhất trong những năm gần đây, trong khi các nước Đông Nam Á khác có mức tăng trưởng bấp bênh. Năm 2009 đạt 457 triệu USD, tăng 2,2%; năm 2010 đạt 751 triệu USD, tăng 64,3%; năm 2011 đạt 1,009 tỷ USD, tăng 34,3%; năm 2012 đạt 1,214, tăng 20,3%.

Indonesia luôn chiếm kim ngạch cao nhất, cụ thể: năm 2009 đạt 1,018 tỷ USD, giảm 27,7%; năm 2010 đạt 1,477 tỷ USD, tăng 15%; năm 2011 đạt 1,932 tỷ USD, tăng 30,8%; năm 2012 đạt 1,796 tỷ USD, giảm 7%.

Đứng thứ hai là Thái Lan, năm 2009 đạt 957 triệu USD, giảm 35%; năm 2010 đạt 1,280 tỷ USD, tăng 33,7%; năm 2011 đạt 1,592 tỷ USD, tăng 24,4%; năm 2012 đạt 1,312 tỷ USD, giảm 17,6%.

Tiếp theo là Malaysia, năm 2009 đạt 961 triệu USD, giảm 36,4%; năm 2010 đạt 1,124 tỷ USD, tăng 17%; năm 2011 đạt 1,567 tỷ USD, tăng 39,4%; năm 2012 đạt 1,278 tỷ USD, giảm 18,4%.

Các nước còn lại như Singapore, Philippines, Brunei, Myanmar, Cambodia, Laos chiếm kim ngạch thấp, trong đó thấp nhất là Brunei với kim ngạch hàng năm khoảng 1-3 triệu USD.

Như vậy, tính từ năm 2009 đến năm 2012, Indonesia có mức tăng xuất khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ là 76,2%, Thailand 37%, Malaysia 33%, riêng Việt Nam có mức tăng cao nhất 165,6%./.