(ĐSCT) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) đã phối hợp với tổ chức UNICEF Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em (xin viết tắt là Công ước) và Hội nghị “Công ước quyền trẻ em - từ tầm nhìn đến hành động”.

Thành tựu Trẻ em Việt Nam được thực hiện quyền học tập của mình Công ước được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua ngày 20-11-1989 và được nhiều nước phê chuẩn. Ngày 20-1-1990, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai phê chuẩn công ước này. Nhìn lại chặng đường 20 năm từ sau khi phê chuẩn công ước, Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện. Vào dịp tháng 6 hàng năm, Việt Nam đều phát động “Tháng hành động vì trẻ em”. Đây là hoạt động với mục đích tạo thành phong trào trong toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE) nói chung và trẻ em nghèo nói riêng; nâng cao trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với nhiệm vụ BVCSGDTE; tạo điều kiện giúp trẻ em nghèo vượt qua khó khăn có thêm điều kiện để học tập và phát triển; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động vui chơi an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè; vận động xã hội xây dựng các công trình và có những sáng kiến vì trẻ em... Khám chữa bệnh cho trẻ ở một cơ sở y tế Sau hai mươi năm thực hiện công ước (1990-2010), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc thực hiện quyền trẻ em: tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi giảm mạnh (từ năm 1990 - 2009 giảm xuống còn 1/2); tiêm chủng mở rộng đạt mức cao giúp nước ta thanh toán bệnh uốn ván bà mẹ và trẻ sơ sinh vào năm 2005 và bại liệt vào năm 2009; khoảng 95% trẻ em trong độ tuổi được đi học và hưởng nền giáo dục tốt hơn. Đảng và Nhà nước cũng quan tâm đến việc mở rộng và tăng cường sự tham gia của trẻ em. Cách tiếp cận dựa trên các quyền cơ bản của trẻ em ngày càng được chú trọng. Việt Nam cũng quan tâm một cách sâu sắc đến việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em và tích cực trong các hoạt động ngăn ngừa các nguy cơ xâm hại trẻ em. VÀ thách thức Theo ông Jesper Morch - Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam: “Việt Nam đang trên đà trở thành một nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên việc thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam sẽ chịu tác động đáng kể của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và nguy cơ gia tăng sự bất bình đẳng giữa các vùng miền”. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bộ LĐTBXH, cho biết quan trọng nhất hiện nay trong dự báo của ngành ở những năm hiện tại và trong tương lai thì khoảng cách, cơ hội về chăm sóc sức khỏe, về dinh dưỡng, vui chơi giải trí giữa nhóm trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số với nhóm giàu gia tăng lên rất nhiều. Sự chênh lệch này làm cho sự phát triển ở trẻ em không đồng đều. Vì vậy, ngành đang hướng đến mục tiêu giảm bất bình đẳng giữa nhóm nghèo và nhóm giàu. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hơn các quyền được sống, quyền được phát triển với chất lượng ngày càng cao của trẻ em. Mặt khác, còn tiếp tục phải giải quyết những vấn đề của các quyền được bảo vệ, được an toàn, thúc đẩy các quyền được tham gia để mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ, phúc lợi xã hội, phát huy tối đa các cơ hội trưởng thành, được sống trong môi trường gia đình hạnh phúc”. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, đoàn thể... cần dành những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai nhiều hơn nữa. Toàn xã hội hãy mang đến cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng tình thương yêu, sự đùm bọc, chăm sóc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hãy giúp các em vượt qua nghèo đói, bệnh tật; giúp các em đến trường, bảo vệ các em trước sự xâm hại, ngược đãi, trước cạm bẫy của tệ nạn xã hội... Cần chú trọng việc xây dựng nhiều mô hình gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi của trẻ em, để các em được học tập, vui chơi theo đúng tinh thần của CƯQTVQTE mà Việt Nam đã phê chuẩn. Những ưu tiên và định hướng chính cho công tác BVCSGDTE trong thời gian tới 1. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Nhà nước và chính quyền các cấp đối với công tác BVCSGDTE; tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, gia đình, nhà trường trong công tác này. 2. Thực hiện tốt và tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách, đáp ứng những yêu cầu mới và phù hợp với luật pháp quốc tế. Đồng thời tập trung lồng ghép một cách hiệu quả vấn đề trẻ em vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia và cấp địa phương. 3. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác BVCSGDTE, bao gồm ngân sách nhà nước, sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. 4. củng cố và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cộng tác viên, tình nguyện viên, có các chính sách đãi ngộ cho cán bộ cấp cơ sở. 5. Tăng cường cơ sở dữ liệu, thu thập chia sẻ thông tin về trẻ em; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát thực hiện quyền trẻ em. 6. Quan tâm hơn nữa tới nghiên cứu khoa học về trẻ em để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp BVCSGDTE.