TT - Viết Zpen giúp người dùng dễ dàng chuyển các chữ viết tay thành văn bản điện tử. Đầu viết phát ra tín hiệu siêu âm khi tiếp xúc với giấy và được thu lại bởi hai microphone tích hợp giúp xác nhận vị trí viết để “quét hình” chữ. Nội dung được lưu vào bộ nhớ 1 GB để chuyển sang máy tính và hiển thị bằng phần mềm giải mã kèm theo. (Gizmodo)