Danh hài Việt Hương tâm sự cái sai của chị là bỏ lại nhạc sĩ Hoài Phương và con gái ở Mỹ, còn mình thì về Việt Nam chạy show, phát triển sự nghiệp.

Video: Việt Hương: "Tôi sai khi bỏ chồng con ở Mỹ":