(PL&XH)-Ngày 19-6, Quốc hội đã dành buổi sáng để thảo luận về Dự thảo Luật Việc làm.

Nhiều đại biểu (ĐB) cho rằng, Luật Việc làm liên quan đến nhiều luật khác như Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dạy nghề, Luật Doanh nghiệp, Luật Người khuyết tật... nên cần rà soát các quy định của luật này đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ với các luật khác. Nhiều ĐB cũng băn khoăn về việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hiện, có khoảng 70% lực lượng lao động không có quan hệ lao động, nên thu nhập của nhóm đối tượng này liệu rằng có thể duy trì để đóng bảo hiểm thất nghiệp được không và quản lý như thế nào? Vì vậy, dù mở rộng sẽ “đạt được mục tiêu về an sinh xã hội”, nhưng nhiều ĐB cho rằng sẽ khó khả thi. Trong trường hợp quyết tâm thực hiện thì phải thí điểm và có lộ trình dần dần.

ĐBQH góp ý vào dự thảo Luật Việc làm. Ảnh: Quỳnh Anh

Đồng tình với nhiều ĐB khác, ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) cho rằng, về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cần loại trừ các đối tượng đã qua đào tạo tại các cơ sở đào tạo dạy nghề vì bản thân những người này đã qua đào tạo và các cơ sở đào tạo, hệ thống nhà trường, tổ chức chuyên ngành có đủ cơ sở về mặt lý thuyết và thực hành để xác định trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn trong mỗi lĩnh vực được phụ trách. Theo ĐB Chu Sơn Hà, nếu hình thành việc đánh giá chứng nhận, chứng chỉ nghề quốc gia “sẽ hình thành một giấy phép con không cần thiết và hình thành thêm bộ máy trái với chủ trương của Đảng về tinh giảm bộ máy thực hiện cải cách hành chính”. ĐB Chu Sơn Hà khẳng định quan điểm không hình thành chế định đánh giá xác định kỹ năng chứng chỉ nghề quốc gia, một giấy phép con sẽ không khả thi, gây phiền hà và không bao hàm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Theo ĐB Ly Kiều Vân (Quảng Trị), khoản 1 Điều 40 quy định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không thuộc “trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật” là chưa phù hợp với các quy định của Bộ luật Lao động. Theo Bộ luật quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong trường hợp bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động. Do vậy, ĐB Ly Kiều Vân đề nghị bổ sung qui định này.

ĐB Vũ Xuân Trường (Nam Định) góp ý, với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành và dự thảo của luật này thì ngoài các đối tượng là người lao động, các doanh nghiệp, tất cả các đối tượng là viên chức trong các cơ quan, đơn vị như giáo dục, y tế, đơn vị sự nghiệp công, đơn vị công ích thì người lao động theo chế độ Hợp đồng 68 trong các cơ quan Nhà nước, đều phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi các đối tượng này đã và đang thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. Như vậy, cùng một lúc, cùng một đối tượng, cùng một người lao động phải đồng thời nộp hai loại bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm bắt buộc.

ĐB Vũ Xuân Trường cho rằng, chế độ Bảo hiểm xã hội trong đó đã bao gồm một số nội dung của bảo hiểm thất nghiệp như chế độ thôi việc, chế độ về hưu trước tuổi rồi chế độ hưu trí... theo Luật Viên chức và Luật Bảo hiểm xã hội. Vì vậy, dự thảo luật này quy định bắt buộc một lực lượng lớn các viên chức và người lao động phải nộp bảo hiểm thất nghiệp mà họ lại không bao giờ được hưởng một chế độ gì từ quỹ bảo hiểm mà họ phải đóng này thì đây là một điều bất hợp lý, vừa chồng chéo và có thể tốn kém cho người lao động, người sử dụng lao động và đồng thời cả ngân sách Nhà nước nữa. ĐB Vũ Xuân Trường đề xuất: “Nếu bắt buộc đối tượng này phải nộp bảo hiểm thất nghiệp thì đến khi người ta về hưu cũng cho người ta được hưởng một phần trong bảo hiểm thất nghiệp này vì họ đã đóng cả cuộc đời, hoặc không bắt buộc họ phải nộp quỹ này”.

Phương Thảo