Giá xăng dầu tăng cao, giá nhà cửa giảm và đồng đôla mất giá là những yếu tố đang tác động đáng kể đến chi tiêu của người dân Mỹ.