Pháp luật quy định như thế nào, khi người mất trâu đến nhận trâu gia đình em tôi có được nhận con nghé không, chi phí chăm sóc được trả hay không?

Viec bat duoc gia suc that lac - Anh 1

Ông Hà Văn Tiến ở tỉnh Hà Giang xin hỏi:

Gia đình em tôi có bắt được một con trâu lạc, đã báo cáo chính quyền địa phương nhưng đến nay đã 2 tháng mà chưa ai đến nhận, con trâu vừa đẻ một con nghé.

Xin hỏi việc này được pháp luật quy định như thế nào, khi người mất trâu đến nhận trâu gia đình em tôi có được nhận con nghé không, chi phí chăm sóc được trả hay không?

Xin cảm ơn luật gia.

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 tại Điều 231: Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc được quy định như sau:

Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Sau 6 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 1 năm đối với gia súc thả rông theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số gia súc được sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia súc.

Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc.

Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc.

Tại Điều 232: Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc được quy định như sau:

Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại.

Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm.

Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm.

Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm.

Từ quy định trên thì nếu quá 1 năm (gia súc thả rông theo phong tục của địa phương) mà chưa thấy chủ trâu đến nhận thì nghé con sinh ra gia đình anh được hưởng 50% giá trị.

Nếu chủ trâu đến nhận thì phải trả tiền gia đình đã bỏ ra chăm sóc và chi phí khác trong thời gian nuôi giữ.