(Tin quân sự Việt Nam) - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng cục CNQP.

Hòa Bình (nguồn VTV)