(VietNamNet) - Ngay từ nhỏ các em bé đã được dạy cách ứng xử văn minh bằng việc xếp hàng, thế nhưng tại một số điểm công cộng thì hầu như chỉ thấy cảnh chen lấn xô đẩy, mạnh ai người đấy lấn, miễn là được việc của mình…