Video ghi lại trong một show truyền hình thực tế. Con trăn khổng lồ đã không chịu nghe lời người huấn luyên và người chơi, nó vòng qua cổ người chơi và siết chặt cổ anh ta.. sự việc hữu này xảy ra tại Australia.

Theo Thục Quyên ( Youtube ) (Khám Phá)