Sau 4 năm, giờ đây 5 đứa trẻ sinh 5 đã lớn khôn và ngày càng kháu khỉnh luôn quấy bà, mẹ và trong nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Theo Thục Quyên (Khám phá)