(Phim) - Trích đoạn nằm trong phiên bản phim truyền hình mới Tân Tam Quốc.