Ánh Viên cán đích ở 2 phút 9 giây 39, chỉ xếp thứ 6 nội dung chung kết 200 m hỗn hợp ở FINA World Cup.

Mai Lê