Không chỉ giỏi đá bóng, các cầu thủ này còn rất "thạo" trong việc đóng kịch.