Ngày 3/10, những hình ảnh đầu tiên về cơn bão số 5 và sức tàn phá của nó, cho thấy cơn bão quả thực khủng khiếp như những gì đã được dự báo và cảnh báo trước đó. Ở Hà Tĩnh, gió giật đến cấp 13, và 18.000 người buộc phải sơ tán. Trong cơn bão, cho đến lúc đó báo cáo là không có thiệt hại về người. Lúc này, người ta bắt đầu quan tâm nhiều đến những thiệt hại về kinh tế. Hà Tĩnh báo cáo ước tính thiệt hại ban đầu là 250 tỉ đồng. Xem chi tiết...