Một số cầu thủ chân đất ở Brazil đã mang bóng lên mái nhà, cầu bộ hành để thi triển những màn làm xiếc với bóng 'không tưởng'.