Mưa to đến rất to liên tục trong 4 ngày qua đã làm cho mực nước trên tất cả các con sông lớn của các tỉnh TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dâng lên rất nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng trong toàn tỉnh. Lần thứ tư trong vòng 1 tháng, người dân miền Trung phải gồng mình chống chọi với cơn lũ dữ. Xem chi tiết...